Deze MIT-subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn opgedeeld in acht maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s, afgekort KIA’s:

  • GEWIJZIGD: Klimaat en Energie
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen
  • NIEUW: Circulaire Economie
  • NIEUW: Digitalisering

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen. We maken onderscheid in de volgende twee activiteiten:

  • Een haalbaarheidsstudie.
  • Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

De subsidie is een vast bedrag van € 20.000,- per aanvraag. Het subsidieplafond voor 2024 is: € 960.000,-. Het subsidieplafond geldt voor de openstellingsperiode 9 april 2024 tot en met 17 september 2024.