Het is belangrijk voor de overheid om technische innovatie in het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. Als ondernemer kunt u van de subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, afgekort MIT, gebruikmaken. Voor alle fases van de innovatie kunt u MIT-subsidie aanvragen, waaronder MIT R&D-samenwerkingsprojecten.

Deze subsidie richt zich in het bijzonder op industrieel en experimenteel onderzoek naar de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een MIT R&D‑samenwerkingsproject moet bijdragen aan één of meer maatschappelijke missies of sleuteltechnologieën uit de Kennis- en Innovatieagenda’s:

  • energietransitie en duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • gezondheid en zorg;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni tot 13 september 2022. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per project.