Bent u mkb’er en werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dien dan een aanvraag in voor een R&D-Samenwerkingsproject. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2024.

Een R&D-Samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat door minimaal 2 mkb’ers wordt uitgevoerd.

Bij de MIT-regeling zijn er landelijke budgetten en/of budgetten per regio. Dit verschilt per MIT-instrument. Voor R&D-Samenwerkingsprojecten is zowel landelijk als regionaal budget beschikbaar. Het landelijk budget is € 3.1 miljoen.

  • Bij kleine R&D-Samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten maximaal € 571.428. De subsidie is maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • Bij grote R&D-Samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten meer dan € 571.428. De subsidie is maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 175.000 per deelnemer.