Werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Een mkb’er kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers (elk voor eigen rekening en risico).

Het totaal beschikbare budget in 2022 voor is € 5.806.944. Dit is als volgt verdeeld:

  • R&D-samenwerkingsproject Artificiële Intelligentie (geen regio-openstelling): € 2.900.000.
  • R&D-samenwerkingsproject (regulier, in samenwerking met de regio’s): € 2.906.944. Hiervan is maximaal 50% voor grote projecten.

Voor alle R&D-samenwerkingsprojecten gelden de volgende voorwaarden:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Hoogte van de subsidie

  • Voor kleine R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 175.000 per deelnemer.