MIT Zuid

De MIT-regeling Zuid heeft als doel het stimuleren van innovatie door het mkb in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De regeling heeft 2 onderdelen, bestaande uit: haalbaarheidsprojecten en een onderdeel voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Het onderdeel haalbaarheidsprojecten is open voor aanvragen van 4 april tot en met 12 september. Het totale subsidieplafond is € 3.424.000.

Het onderdeel R&D-samenwerkingsprojecten is open voor aanvragen van 6 juni tot en met 12 september. Het totale subsidieplafond van € 7.989.333.

MIT Zuid-Holland

Er zijn twee nieuwe MIT-uitvoeringsregelingen en het gaat om de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023 en de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Research & Development projecten Noord-Holland 2023.

Er is in totaal meer dan € 9,5 miljoen beschikbaar voor beide regelingen. Dat is € 2.856.000 voor haalbaarheidsprojecten en € 6.664.000 voor R&D-projecten. Aanvragen voor de haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 4 april 2023 en voor de R&D-projecten op 6 juni 2023.