Het doel van de MIT-regeling is het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf, waarbij zij aansluiting zoeken op de innovatiedoelstellingen van de Nederlandse topsectoren. De overheid en de provincies stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor de MIT-regeling. Innovatieve mkb’ers kunnen begin april 2024 subsidie aanvragen.

De MIT-regeling bestaat uit de meerdere instrumenten, waaronder haalbaarheidsprojecten.

MIT-Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het doel van een MIT-Haalbaarheidsproject is het in kaart brengen van de technische en economische risico’s/haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject.

De MIT-regeling wordt in 2024 opnieuw opengesteld. Voor MIT-Haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-Haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.