Het EZK heeft de nieuwe PPS-Innovatieregeling bekendgemaakt. Deze regeling heeft als doel de samenwerking tussen publieke en private sectoren binnen de topsectoren te vergroten.

Bij de deze PPS-Innovatieregeling ligt de kern op maatschappelijk en economisch relevant onderzoek op middellange tot lange termijn die aansluiten op de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

De PPS-Innovatieregeling is voor de 12 TKI’s. Bedrijven en onderzoeksinstituten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een PPS-project binnen het PPS-programma van een TKI. Hier kunnen ze samenwerken, kennis delen en ook de risico’s als investeringen delen. Ondernemers kunnen helpen door hun expertise en financiële middelen in te zetten, en profiteren van aanvullend onderzoek doordat de overheid extra financiert middels de PPS-programmasubsidie.

TKI’s kunnen een aanvraag indienen tot en met 31 december 2023. De subsidieplafonds verschillen per TKI:

 • Agri&Food: € 11,42 miljoen.
 • CLICKNL: € 4,13 miljoen.
 • Deltatechnologie: € 4,93 miljoen.
 • Energie: € 15,45 miljoen.
 • Groene Chemie & Circulariteit: € 8,69 miljoen.
 • HTSM: € 37,5 miljoen.
 • ICT: € 6 miljoen.
 • Life Sciences Health: € 59,40 miljoen.
 • Logistiek: € 1,79 miljoen.
 • Maritiem: € 1,81 miljoen.
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: € 8,49 miljoen.
 • Watertechnologie: € 4,72 miljoen.