Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen? En denkt u erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kunt u subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, ofwel Lbv.

Het doel van deze subsidie is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden naar beneden brengen. Zo kan de natuur weer herstellen.

De Lbv is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen. U houdt dus dieren waarvoor u productierechten nodig heeft. U kunt deze subsidie aanvragen als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op minimaal één overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde.

Voor de Lbv is € 500 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over 3 sectoren:

  • Varkenshouderij: € 115 miljoen.
  • Pluimveehouderij: € 115 miljoen.
  • Melkveehouderij: € 270 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting

Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen kalkoenen of vleeskalveren? En denkt u erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kunt u subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting, ofwel Lbv-plus.

De Lbv-plus valt onder de aanpak piekbelasting. Het doel hiervan is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden snel naar beneden te brengen. Zo kan de natuur weer herstellen. De aanpak richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die zorgen voor de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit zijn landbouwbedrijven en industriële bedrijven.

De Lbv-plus is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. U heeft mogelijk recht op subsidie als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied 2500 mol of hoger is. Dit is de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting en de Lbv-plus.

Voor de Lbv-plus is € 975 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024.