Dit jaar kunnen ondernemers een nieuwe subsidie aanvragen voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Deze worden nu vaak nog geïmporteerd en dat is niet efficiënt. Een sterke maakindustrie voor het produceren van deze onderdelen in eigen land is belangrijk om Nederland klimaatneutraal en minder afhankelijk te maken.

Voor de overgang naar een klimaatneutrale economie is productie, opslag en gebruik van hernieuwbare (duurzame) energiebronnen nodig. Hiervoor zijn zonnepanelen nodig voor zonne-energie, batterijen voor opslag en elektrolyse-installaties voor de productie van waterstof.

In deze 3 sectoren blijven de investeringen in Nederland achter die nodig zijn om die onderdelen te produceren. Definitieve financieringsbeslissingen worden uitgesteld vanwege bijvoorbeeld financieringstekorten en te grote investeringsrisico’s ten opzichte van andere landen. De nieuwe Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie, afgekort IMKE, ondersteunt bedrijven in de Nederlandse maakindustrie daarom in die 3 sectoren.

De IMKE heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij investeringen die nodig zijn voor de productie van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Wanneer deze regeling open gaat voor aanvragen wordt binnenkort bekend gemaakt, zodra dit gepubliceerd wordt zullen wij dit publiceren.