De inzet van warmtenetten is wat het kabinet graag wil versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie, afgekort WIS, vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient.

Een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verwarmen, ofwel stadsverwarming. Bestaande gebouwen kunnen zo sneller van het aardgas af.

Deze subsidie stimuleert ondernemers om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten.

RVO voert deze regeling uit in opdracht van het EZK. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot en met 16 december 2023. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Er is in totaal € 150 miljoen subsidie beschikbaar.