Een nieuwe subsidieronde nodigt ondernemers, overheden en kennisorganisaties uit om bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen. De nadruk ligt daarbij nog meer op de kans dat innovaties slagen in de Nederlandse markt en maatschappij. Vanaf 19 maart 2024 tot en met 18 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden hun project voor aanmelden voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, ofwel MOOI-regeling.

De MOOI-regeling stimuleert consortia van organisaties uit verschillende sectoren om samen aan een missie te werken, met als doel innovaties die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. Het gaat hierbij om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector. In de consortia komen technische, sociale, organisatorische en juridische kennis samen. Innovaties krijgen daardoor een nog grotere kans op succes.

Wat is nieuw in 2024?

  • De MOOI-missie ‘Elektriciteit’ vraagt de elektriciteitssector om oplossingen voor arbeids- en materiaalbesparing. Het doel is de opwek van duurzame energie op land te versnellen. Een knelpunt in de overgang van fossiele brandstoffen naar een compleet hernieuwbaar (duurzaam) elektriciteitssysteem (energietransitie) is de schaarste van materialen en voldoende en goed opgeleid personeel. Daarom worden oplossingen gezocht waarbij minder mensuren en minder materiaal nodig zijn.
  • Bij de MOOI-missie ‘Gebouwde omgeving’ gaat het vooral om kleine aanpassingen vergeleken met de vorige subsidieronde. Hun innovatieprojecten helpen de systeemverandering die nodig is voor een CO2-vrije gebouwde omgeving. Ze betrekken gebruikers, eigenaren van gebouwen en bouwers bij deze verandering. Dit moedigt hen aan om hun gebouwen en wijken duurzamer te maken. Het doel is de bouw- en technieksector te veranderen tot een industrie waar duurzaamheid het vertrekpunt is.
  • Ook innovaties voor verduurzaming van gebouwen/woningen en verbetering van het hele energiesysteem krijgen subsidie. Doel is energiebesparing of energie opwekken en gebruiken op momenten die gunstig zijn voor het energiesysteem. Innovaties moeten de druk op het energiesysteem verminderen. De maximale subsidie per project is verlaagd naar € 4 miljoen per project. Hierdoor kunnen meer verschillende projecten subsidie krijgen.
  • Bij de MOOI-missie ‘Industrie’ vraagt de industriesector om oplossingen te bedenken voor een flexibeler inzet van elektrificatie (het gebruik van elektrische energie) in industriële processen.