Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

Het onderdeel Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, is een innovatiemodule die is gericht op het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in Nederland. De DEI+ bevat tien verschillende subsidiabele thema’s. Zeven thema’s worden jaarlijks in één keer opengesteld en daarvoor geldt een gezamenlijk subsidieplafond. Dit wordt het reguliere deel van de DEI+ genoemd. De drie andere thema’s worden apart opengesteld met een eigen subsidieplafond. Dit zijn specifieke delen van de DEI+.

Met deze wijziging wordt de openstelling van het specifieke DEI+-thema Aardgasloze gebouwde omgeving voor 2024 met een apart subsidieplafond geregeld. Onder dit DEI+-thema vallen projecten voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten die bijdragen aan het ‘aardgasloos-ready’ maken van de gebouwde omgeving. Aardgasloos-ready zijn woningen en gebouwen gereed zijn om afgekoppeld te worden van het aardgasnet. Voor projecten kunnen van 1 maart 2024 tot en met 29 augustus 2024 aanvragen worden ingediend. Het subsidieplafond is € 6 miljoen.