Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling

Het onderdeel Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling, afgekort EKOO, heeft als doel om innovatieprojecten te ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling. Deze innovaties dienen binnen tien jaar na de start van het project in de markt geïntroduceerd te kunnen worden en te leiden tot CO2-reductie. De EKOO kan voor verschillende inhoudelijke thema’s afzonderlijk opengesteld worden via aparte onderdelen met een afzonderlijk subsidieplafond.

De openstelling is open voor aanvragen van 1 april 2024 tot en met 14 mei 2024. Het subsidieplafond is € 3 miljoen.

De wijziging betreft onderdeel B Circulaire economie. Dit onderdeel is gefocust op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om te komen tot innovatieve en circulaire producten, processen en diensten die binnen tien jaar na de start van het project tot een eerste toepassing in Nederland leiden en die niet of nog niet door een grootschalig consortium kunnen worden opgepakt. Dit onderdeel is open voor aanvragen van 7 mei 2024 tot en met 15 augustus 2024. Het subsidieplafond voor dit onderdeel is vastgesteld op € 2,5 miljoen.