Horizon Europe Partnership

Het onderdeel Horizon Europe Partnership, afgekort HEP, wordt ingezet om Nederlandse deelnemers door cofinanciering te ondersteunen bij calls van het Europese Clean Energy Transition Partnership, ofwel CETPartnership.

De HEP wordt voor aanvragen opengesteld vanaf 1 maart 2024 tot en met 2 april 2024 en het subsidieplafond is € 3 miljoen. Onder de CETPartnership call vallen verschillende thema’s, zoals flexibiliteit in het energiesysteem, hernieuwbare energie opwekking, CCUS, waterstof en groen gas, warmte- en koudetechnologie, geothermie, integrale regionale energiesystemen, integrale industriële energiesystemen en duurzame energie integratie in de gebouwde omgeving.