Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Het onderdeel Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, afgekort MOOI, ondersteunt samenwerkingen omtrent onderzoek en ontwikkeling naar concrete oplossingen voor innovatie-uitdagingen. Door een eerdere wijziging is het onderdeel inhoudelijk aangepast voor de openstelling in 2024 van de drie MOOI-missies:

  • Elektriciteit.
  • Gebouwde omgeving.
  • Industrie.

Nieuw is het innovatiethema BioBased Circular toegevoegd aan de MOOI-missie Industrie. Het doel van het programma is het creëren en demonstreren van gesloten circulaire waardeketens in Nederland voor kunststofproducten op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Het subsidieplafond voor het innovatiethema BioBased Circular is € 10 miljoen. De openstelling voor deze projecten is hetzelfde als voor andere MOOI-projecten. Aanvragen kunnen dus worden ingediend van 4 juni 2024 tot en met 5 september 2024.