TSE Industrie studies

De TSE Industrie studies draagt bij aan haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies naar potentiële pilot- en demonstratieprojecten en naar investeringen in uitontwikkelde technologie. Met de huidige wijziging zijn deze tot twee programmalijnen teruggebracht. Die programmalijn is op 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025 opengesteld voor aanvragen en het subsidieplafond is € 26,4 miljoen.

Programmalijn 6 betrof waterstof en groene chemie en is toegevoegd aan de TSE Industrie studies. Deze programmalijn komt voort uit het Nationaal Groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Omdat het budget voor deze programmalijn afkomstig is van een Nationaal Groeifondsprogramma wordt deze programmalijn apart opengesteld met een separaat plafond. Deze openstelling is op 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025 opengesteld voor aanvragen en het subsidieplafond is € 10 miljoen.