Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie, afgekort VEKI, aan.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 9 januari 2024. Het maximale subsidiebedrag is € 15 miljoen. Er is nog een totaal budget beschikbaar van € 107.643.026.

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, ofwel DEI+.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie:
  • U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) uw onderneming.
 • Recycling en hergebruik van afval:
  • U verwerkt de afvalstoffen opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. U gebruikt ze opnieuw voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
 • Lokale infrastructuur:
  • Deze projecten zijn investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen. Ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  • De investering moet leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming.