Partners for International Business, afgekort PIB, is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving.

Uw cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt samen met RVO een meerjarenprogramma op maat. Activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te brengen. De modules dragen bij aan een betere markttoegang en positionering van het cluster op een kansrijke buitenlandse markt.

  • Promotie en matchmaking PIB.
  • Kennisuitwisseling en netwerken PIB.
  • Economische diplomatie PIB.

De overheidsondersteuning bedraagt maximaal € 350.000. In 2024 is er een totaalbudget van € 4,2 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe PIB-programma’s.

Extra budget ‘groene’ PIB-activiteiten

Draagt uw aanvraag substantieel bij aan het creëren van meer groene banen en duurzame export? Dan kunt u voor de uitvoering van een meerjarig publiek-privaat actieplan tot € 50.000 extra budget inzetten. De overheidsondersteuning is dan maximaal € 400.000.

In 2024 zijn er voor PIB 3 aanvraagperiodes. Groepen bedrijven en kennisinstellingen kunnen in deze periodes een aanvraag doen voor ontwikkeling van een PIB.

  • De 1e aanvraagperiode loopt van 2 januari tot en met 23 februari 2024.
  • De 2e aanvraagperiode loopt van 25 maart tot en met 17 mei 2024.
  • De 3e aanvraagperiode loopt van 24 juni tot en met 27 september 2024.