Er is een nieuwe regeling gepubliceerd. Ze zoeken naar innovatieprojecten die het aanbod vergroten van met lagere emissies gepaard gaande woningbouw. Geïndustrialiseerde woningbouwconcepten (prefab, modulair) hebben door hun efficiëntere proces en constante productieomstandigheden al impact op emissies in relatie tot het reguliere bouwproces. Als vervolgens bestaande gebouwen niet eerst worden gesloopt, maar worden gerenoveerd of getransformeerd naar nieuwe woningen, dan worden nog meer emissies voorkomen. Zeker als hier prefab- of modulaire concepten voor worden ontwikkeld. Dat voorkomt niet alleen emissies, maar verkort ook de bouwtijd en daarmee hinder voor de omgeving. Hierbij kan ook aan concepten als optoppen van bestaande gebouwen worden gedacht.

Om het aanbod van woningbouwconcepten met lagere bouwemissies te vergroten wordt specifiek gezocht naar innovatieprojecten met marktpotentie:

 1. Door bestaande gebouwen (zoals kantoren, appartementen, eengezinswoningen) te transformeren, renoveren, of bijvoorbeeld op te toppen woningen creëren via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze, zodat er:
  1. minder werkzaamheden op de bouwplaats hoeven plaats te vinden;
  2. minder transport nodig is van en naar de bouwplaats (vervoerbewust produceren).
 2. Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapeld, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze kunnen realiseren, zodat er:
  1. minder werkzaamheden op de bouwplaats hoeven plaats te vinden;
  2. minder transport nodig is van en naar de bouwplaats (vervoerbewust produceren).
 3. Toepassing van nieuwe of verbeterde grondstoffen en materialen in het prefab en/of industriële bouwproces mogelijk maken door:
  1. optimaliseren samenstelling om tot afdoende emissiereductie bij woningbouw te komen;
  2. gelijkwaardigheidsonderzoek om materiaalinnovaties die emissies reduceren breed in de markt geaccepteerd te krijgen.

Gedurende het project moet regelmatig worden gerapporteerd over de voortgang en over emissiereducties. Voor het berekenen van emissiereductie moet je gebruik maken van TNO toolboxes.

 • totaal is in deze eerste ronde een subsidiebudget beschikbaar van circa € 6 miljoen;
 • de subsidieaanvraag betreft maximaal 70% van het totaal aan subsidiabele investeringen;
 • bedrijven krijgen maximaal 50% van de projectkosten (personeel, materiaal, afschrijvingskosten) vergoed;
 • kennisinstellingen krijgen maximaal 100% van de projectkosten vergoed;
 • enkel voorstellen gehonoreerd waarbij de aangevraagde subsidie ligt tussen de € 150.000 en € 1.000.000.

Een aanvraag moet voor 1 juli 14.00 uur zijn ingediend.