Het doel van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren, afgekort MIT, is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-Zuid

De provincie Zuid-Holland heeft de openstelling en het subsidieplafonds voor de MIT-Zuid gepubliceerd. Met deze regeling wordt innovatie in het Zuid-Hollandse mkb gestimuleerd die nodig is voor de transitie naar een duurzame, digitale en inclusieve economie.

De openstellingen en deelplafonds voor de verschillende instrumenten van de regeling zijn als volgt:

  • Haalbaarheidsprojecten: open van 9 april 2024 tot en met 17 september 2024 (17:00 uur) met een plafond van € 2.5 miljoen.
  • R&D samenwerkingsprojecten: open van 11 juni 2024 (9:00 uur) tot en met 17 september 2024 (17:00 uur) met een plafond van € 8.1 miljoen.

De subsidie voor haalbaarheidsprojecten bedraagt maximaal € 20.000, de subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten kan oplopen tot maximaal € 350.000.

MIT Noord-Holland

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2024 en de Subsidieregeling mkb innovatiestimulering R&D-samenwerking Noord-Nederland 2024 zijn bekend gemaakt.

Met deze regelingen willen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen innovatie bij het midden- en kleinbedrijf stimuleren.

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2024

  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
  • Aanvragen kunnen van 9 april 2024 tot en met 29 oktober 2024 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 3.5 miljoen.

MIT R&D-samenwerking Noord-Nederland 2024

  • De subsidie bedraagt maximaal € 350.000. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 175.000 per deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband.
  • Aanvragen kunnen van 11 juni 2024 tot en met 17 september 2024 worden ingediend. Het totale subsidieplafond is € 3.5 miljoen.