Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd.

De SDE++ geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Belangrijkste wijzigingen

De SDE++ kent nog enkele andere wijzigingen in de nieuwe openstellingsronde:

  • In 2023 is er geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land.
  • Het productieplafond vervalt voor afvang en opslag van CO2.
  • Er is een categorie bijgekomen: de lucht-water-warmtepomp.
  • Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp mogen voortaan nog maximaal 50% van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Het budget van de SDE++ bedraagt dit jaar € 8 miljard.