Heeft uw bedrijf een vernieuwende oplossing voor uitstootvrije bouwmachines of laadinfrastructuur? Vanuit de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, Innovatie is geld beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie.

Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000. Het totaalbudget is € 1 miljoen. Deze regeling van start op 5 maart 2024.

De SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie is aan te vragen door in Nederland gevestigde bedrijven en samenwerkingen van bedrijven.

In een haalbaarheidsstudie onderzoekt u de sterke en zwakke punten, en de kansen en risico’s van een toekomstig project experimentele ontwikkeling. Ook onderzoekt u wat er voor experimentele ontwikkeling nodig is en hoe groot de kans op succes is. Het doel van de haalbaarheidsstudie is beslissen of het zin heeft om uw project of ontwikkeling uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie laat u zien dat:

  • u of een van uw projectpartners ervaring heeft met technische productontwikkeling of met de inzet van bouwmachines;
  • u over genoeg eigen middelen of financiering beschikt.