Heeft uw bedrijf een vernieuwende oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en laadinfrastructuur? Vanuit de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, Innovatie is geld beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Hierin onderzoekt u of uw project praktijkervaring of technische ontwikkeling uit te voeren is.

Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000. Het totale subsidieplafond is € 1 miljoen.

De SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie is voor in Nederland gevestigde bedrijven en samenwerkingen van bedrijven. De subsidieregeling is ook voor samenwerkingen met niet-gouvernementele organisaties of organisaties die onderzoek doen met publiek geld.

In een haalbaarheidsstudie onderzoekt u de sterke en zwakke punten, en de kansen en risico’s van een toekomstig project experimentele ontwikkeling. Ook onderzoekt u wat er voor experimentele ontwikkeling nodig is en hoe groot de kans op succes is. Het doel van de haalbaarheidsstudie is beslissen of het zinnig is om uw project of ontwikkeling te uitvoeren.