Leveranciers en andere belangstellenden kunnen tot en met 15 augustus nieuwe milieuvriendelijke technieken voor de Milieulijst 2025 voorstellen. Hierdoor krijgt een ondernemer die in deze techniek investeert, belastingvoordeel. Opname op de Milieulijst draagt zo bij aan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken.

Voor een investering in een techniek op de Milieulijst ontvangt een ondernemer het belastingvoordeel met de regelingen Milieu-investeringsaftrek, afgekort MIA, en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, ook wel Vamil genoemd. Dit verlaagt de financiƫle drempel tot aanschaf van deze techniek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past de Milieulijst ieder jaar aan in samenwerking met RVO.

Met de MIA hebben ondernemers voordeel van een investeringsaftrek tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment af. Het belastingvoordeel kan daarmee oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Een voorstel kan op de Milieulijst komen als onder andere:

  • de techniek een duidelijk milieuvoordeel oplevert en verdergaat dan wat op dit moment wettelijk verplicht is;
  • de techniek niet gangbaar is;
  • de investeringskosten in deze techniek hoger zijn, vergeleken met het gangbare alternatief;
  • deze investering zich zonder het belastingvoordeel van de MIA\Vamil niet binnen 3 jaar terugverdient;
  • de techniek aansluit bij de belangrijkste punten uit het milieubeleid. Denk aan technieken die bijdragen aan een circulaire economie of klimaatadaptatie.