De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, ofwel SDE++, geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

De regeling gaat waarschijnlijk van 5 september tot en met 5 oktober 2023 weer open voor aanvragen.

Met deze subsidie worden bedrijven en non-profitorganisaties gestimuleerd om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Met energietransitie bedoelen we de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen u aanvraagt.

Er zijn 5 hoofdcategorie├źn:

  • Hernieuwbare elektriciteit.
  • Hernieuwbaar gas.
  • Hernieuwbare warmte.
  • CO2-arme warmte.
  • CO2-arme productie.

Hieronder vallen verschillende technieken. Zo kunt u bijvoorbeeld onder hernieuwbare elektriciteit aanvragen voor zonnepanelen, of onder CO2-arme warmte voor een elektrische boiler, of onder CO2-arme productie voor CO2-afvang en -gebruik.