Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++. Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van CO2  in de glastuinbouw.

De SDE++ 2022 is nu geopend. U kunt uw aanvraag indienen tot donderdag 6 oktober. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren we zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Deze openstelling heeft 5 fasen. Door de zomerperiode is fase 2 langer open. Tijdens elke fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2.

  Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni – 11 juli 65
Fase 2 11 juli – 29 augustus 75
Fase 3 29 augustus – 12 september 105
Fase 4 12 september – 26 september 165
Fase 5 26 september 17:00 uur – 6 oktober 17:00 uur 300