Bent u een ondernemer en produceert, verwerkt of gebruikt u plastic? Of onderzoekt u hoe ketens hun plastic reststromen opnieuw kunnen inzetten? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin afval niet bestaat. Ga samen met partners aan de slag om plastic te recyclen. Vraag de subsidie Circular Plastics NL aan.

Deze subsidie is aan te vragen van 12 oktober 2023 tot en met 11 januari 2024. Het totale budget voor deze regeling is € 47.2 miljoen.

De subsidie is voor:

 • ondernemers zoals:
  • afvalinzamelaars: partijen die post-consumer of industrieel plastic afval inzamelen;
  • afvalverwerkers/AVI’s: partijen die plastic afvalstromen sorteren, wassen of anders behandelen;
  • recyclers: partijen die gesorteerd plastic afval via mechanische, fysische of chemische processen tot grondstof voor nieuwe plastics verwerken;
  • compounders: partijen die granulaat mengen met additieven zoals kleurstoffen;
  • polymeerproducenten: partijen die polymeer materialen produceren;
  • converters: partijen die polymeer materialen verwerken tot plastic half- en eindproducten;
  • engineers: partijen die de industriële procesapparatuur en installaties ontwerpen en installeren;
  • merkeigenaars: partijen die functionele eisen van een plastic product opstellen voor een merk;
  • eindproducenten: partijen uit diverse sectoren die deels of geheel plastic producten maken, zoals verpakkingen, automotive, elektronica en meubels;
  • ketenregisseurs: partijen die in samenwerkingsverband projectmatig regie voeren in een gewenste nieuwe waardeketen;
 • kennis- of onderzoeksinstituten: onderzoeksorganisaties of andere organisaties waarvan de hoofdactiviteiten bestaan uit onderzoek en ontwikkeling op het gebied van plastics of de recycling daarvan.

U krijgt subsidie voor een onderzoeksproject of showcase waarin u samen met ketenpartners knelpunten oplost om plastic te recyclen. Waardevolle reststromen gebruikt u opnieuw. Met de juiste samenwerkingen sluit u de keten.