Bent u een verwerker van plastic en maakt u van polymeren plastic producten? Dan kunt u aan de slag om (meer) gerecyclede content of biogebaseerde polymeren in uw producten te verwerken. Vraag de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aan. Deze subsidie heet officieel Tijdelijke subsidieregeling Omschakeling naar verwerking circulaire plastics.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 juni 2024 tot en met 3 oktober 2024. U krijgt 75% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 25% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 25.000 per aanvraag, voor één of meer productietesten. Het totaal budget is € 6 miljoen.

We verwachten dat u met ingang van 2024 elk jaar subsidie kunt aanvragen. U krijgt maximaal één keer per kalenderjaar subsidie.

De subsidie is voor ondernemers die plastic verwerken (converters). U verwerkt polymeren tot plastic half- en eindproducten. U vraag subsidie aan om één of meer productietesten uit te voeren. Zo ontvangt u steun bij de activiteiten die daarbij komen kijken.