De regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE) staat tot 7 september open voor het indienen van aanvragen (tender, budget € 2,5 miljoen). De doelstelling is de ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om te komen tot meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten, die uiterlijk in 2033 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Je moet samenwerken met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen.

Circulair’ wil zeggen dat projecten bij eerste markttoepassing leiden tot:

  • verhoging van de grondstoffenefficiëntie: er zijn minder grondstoffen nodig om dezelfde hoeveelheid producten te produceren;
  • vermindering van de ecologische voetafdruk, blijkend uit verbetering van de biodiversiteit of vermindering van vervuiling;
  • vermindering van de CO2– en/of andere broeikasgasemissies in Nederland; of
  • verbetering van de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen door terugwinning en hergebruik mogelijk te maken of een niet-kritiek substituut in te zetten.

Het moet gaan om de volgende circulaire producten, diensten en/of processen:

  • bouw: woningen, kantoren, bruggen en viaducten, wegverhardingen;
  • maakindustrie: kapitaalgoederen, circularie windparken, circulaire zon-PV-systemen, circulaire klimaatinstallaties (in gebouwen);
  • consumptiegoederen: elektrische en elektronische apparaten, meubels, textiel, verpakkingen en wegwerpproducten (geen plastic verpakkingen en wegwerpproducten).

Je kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

  1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen.
  2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces.
  3. Combinatie van 1 en 2.

De maximale projectduur is 2 jaar.

De maximale subsidie per project is € 500.000.