We moeten de komende jaren miljoenen huizen en gebouwen verduurzamen in Nederland. Bewoners en eigenaren moeten daar zelf mee aan de slag. Dat is een enorme uitdaging. De subsidieregeling Topsector Energie, afgekort TSE, Gebouwde omgeving stimuleert de ontwikkeling van kleine innovaties die hen daarbij helpen.

Het doel van de subsidie TSE Gebouwde omgeving is dit soort producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Bedrijven en kennisinstellingen moeten ervoor zorgen dat hun idee binnen 3 jaar leidt tot een eerste gebruik in Nederland en helpt bij de verduurzaming van gebouwen. Ook wordt de aandacht voor circulariteit in de voorstellen aangemoedigd.

TSE Gebouwde omgeving is een aanvulling op de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, ofwel de MOOI-regeling. In de vaak grote projecten die voor MOOI-subsidies in aanmerking komen is niet altijd ruimte om kleinere innovatieve ontwikkelingen op te pakken. Daarom ondersteunt deze subsidie bedrijven en instellingen bij de meer kleinschalige, kortlopende innovatieprojecten.

Bedrijven of kennisinstellingen kunnen vanaf 3 juli tot en met 5 september subsidie aanvragen. Zij kunnen per project maximaal € 500.000 subsidie krijgen.