Bent u ondernemer en investeert u in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen? Vraag dan de Subsidie Warmte-infrastructuur Glastuinbouw, ofwel SWiG, aan.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2024 tot en met 29 augustus 2024. Het totale budget voor deze regeling is € 12.5 miljoen.

U investeert in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. U bent al ver met uw plannen en kunt snel starten met de aanleg van uw warmtenet. Ondernemingen die geschikt zijn om deze investering te doen zijn bijvoorbeeld:

  • warmtecoöperaties;
  • warmtebedrijven;
  • warmte-infrastructuur-ondernemingen.

Voorwaarden voor uw investering:

  • U bent een ondernemer en investeert in een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen.
  • U investeert in ondersteunende warmte-infrastructuur die in combinatie met het nieuwe, efficiënte warmtenet wordt aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn koppelingen tussen warmtenetten en seizoensopslag van (hoge temperatuur) warmte.
  • U krijgt minimaal €125.000 subsidie.

Wilt u de Energie-investeringsaftrek (EIA) combineren met SWiG? Dat kan. Breng bij de vaststelling van de SWiG het EIA-voordeel in mindering op de subsidiabele kosten. Het gaat om het EIA-voordeel dat u ontvangt tot en met de einddatum van het project.