WBSO 2023

De voorwaarden voor de WBSO worden in 2023 niet gewijzigd. Voor 2023 is het totaal beschikbare budget € 1.370 miljoen.

  • Tarief eerste schijf 32%
  • Tarief eerste schijf starters 40%
  • Grens eerste schijf €350.000 S&O grondslag
  • Tarief tweede schijf 16%

MIT

In 2023 is er voor de MIT-regeling € 22 miljoen beschikbaar. Overige voorwaarden blijven ongewijzigd.

VEKI

In 2023 wordt de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie, afgekort VEKI gewoon doorgezet en komt er € 28 miljoen extra beschikbaar. De huidige openstelling duurt nog tot en met 10 januari 2023. Deze VEKI richt zich op het ondersteunen van investeringen in bewezen CO2 besparende maatregelen waarvan de terugverdientijd langer is dan vijf jaar.

EIA en MIA

De budgetten voor de regelingen Energie Investeringsaftrek, ofwel EIA, en Milieu Investeringsaftrek, afgekort MIA, worden verhoogd; naar €249 miljoen en €194 miljoen. Bedrijven die willen investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

Circulaire ketenprojecten

De regeling Circulaire ketenprojecten wordt volgend jaar uitgebreid en is het ook aan te vragen voor grotere circulaire ketendoorbraakprojecten.

Nieuwe subsidiekansen in 2023

NIKI

NIKI staat voor Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie, afgekort NIKI. De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van complexe doorbraaktechnologieën zoals het op groene wijze produceren van staal, kunststof of kunstmest. De nieuwe regeling NIKI gaat naar verwachting in 2023 open.

Overige kort nieuws:

  • Subsidieregeling Praktijkleren: €10,6 miljoen extra voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen door bedrijven aan studenten.
  • BMKB-groen wordt ingevoerd. Dit wordt een borgstellingskrediet voor het bevorderen van groene investeringen door mkb’ers.
  • Nieuw is de maatschappelijke investeringssubsidie warmtenetten (MIW), de regeling wordt nog vormgegeven en is bedoeld om het aanleggen van warmtenetten in de gebouwde omgeving te bevorderen.
  • Nieuwe openstellingen binnen de TSE van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.
  • Vanuit het Klimaatfonds komt er € 100 miljoen extra beschikbaar voor de investeringssubsidie ISDE.
  • € 77 miljoen voor onderzoek en innovatie naar energiebesparing, plantengezondheid, weerbare planten en teeltsystemen in de glastuinbouw.