De overheid heeft voor diverse regelingen de nieuwe openstellingen en subsidieplafonds voor 2024 bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende openstellingen en de subsidieplafonds:

Internationaal innoveren

 • Borgstelling mkb-kredieten kan het hele jaar door aangevraagd worden met een subsidieplafond van € 765 miljoen.
 • Groeifaciliteit gaat open op 1 januari 2024 tot en met 7 juni 2024 met een subsidieplafond van € 85 miljoen.
 • Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties is het hele jaar door aan te vragen met een subsidieplafond van € 400 miljoen.
 • ITEA4-Innovatieprojecten gaat open op 1 april 2024 tot en met 22 april 2024. Het totale subsidieplafond is € 10 miljoen.
 • XECS-Innovatieprojecten gaat open van 1 april 2024 tot en met 22 april 2024. Het totale subsidieplafond is € 10 miljoen.

Topsector energieprojecten

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, kan het hele jaar door aangevraagd worden met een subsidieplafond van € 605 miljoen.
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, – Vergassing van reststromen gaat open op 15 februari 2024 tot en met 29 augustus 2024 met een subsidieplafond van € 98 miljoen.
 • TSE Industrie O&O geopend van 1 april 2024 tot en met 14 mei 2024 met een subsidieplafond van € 3 miljoen.
 • MOOI-regeling gaat open op 4 juni 2024 tot en met 5 september 2024 met een subsidieplafond van
  • Missie A, Elektriciteit: € 20.35 miljoen.
  • Missie B, Gebouwde omgeving: € 20.35 miljoen.
  • Missie C, Industrie: € 20.35 miljoen.

Overige sectoren:

 • Borgstelling MKB-landbouwkredieten is het hele jaar door aan te vragen met een subsidieplafond van € 60 miljoen, € 20 miljoen (landbouwinnovaties), € 5 miljoen (omschakeling duurzame landbouw).
 • Eurostarsprojecten gaat open van 1 januari 2024 tot en met 30 januari 2024 met een subsidieplafond van € 11,4 miljoen.
 • Warmte-infrastructuur glastuinbouw gaat open van 1 februari 2024 tot en met 30 augustus 2024 met een subsidieplafond van € 12,5 miljoen.
 • Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie: Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter: 8 januari 2024 tot en met 5 maart 2024, subsidieplafond: € 500.000.
 • Energie-efficiëntie glastuinbouw gaat open van 11 april 2024 tot en met 28 juni 2024 met een subsidieplafond van € 30 miljoen.
 • Marktintroductie van energie-innovaties gaat open op 11 april 2024 tot en met 10 mei 2024 met een totaal subsidieplafond van € 8,5 miljoen.