Via het subsidieprogramma CrossRoads is de grensregio Vlaanderen-Nederland op zoek naar innovatieprojecten waarin Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s met elkaar gaan samenwerken.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een initiatief binnen het Europese Interreg-programma om samenwerking tussen ondernemingen in de grensregio te stimuleren. Het blijkt in de praktijk moeilijk om bij interessante innovatieprojecten aanvullende partners bij elkaar te krijgen. Gelet op het grote aantal kennisintensieve bedrijven in deze regio en de versterkende waarde van samenwerken in een innovatieproject blijft hierdoor veel innovatiepotentieel niet gebruikt. Het CrossRoads-programma wil hier verandering in aanbrengen.

De thema’s waarop dit programma zich richt sluiten aan bij de maatschappelijke transitieprioriteiten van België en Nederland, namelijk duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. Voor innovatieprojecten kan een beroep worden gedaan op deze subsidie.

De subsidie voor een innovatieproject dat binnen een van deze thema’s valt bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 250.000,-. Kosten die onder deze subsidie vallen zijn personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers.