Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. En die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland. Dat vraagt om forse investeringen. Daarom komen alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben in aanmerking. Let op: voor economische activiteiten gelden zogenaamde staatssteunregels. Daardoor kan vaak alleen een deel van de kosten gesubsidieerd worden. Om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen, moet de projectomvang hoger liggen.

Een samenwerking met meerdere partijen vergroot de kans dat uw voorstel wordt goedgekeurd. Denkt u bij samenwerking aan belangrijke elementen uit de groeistrategie, zoals publiek-private samenwerking en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.