Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u. Binnenkort start de 3e ronde voor het Nationaal Groeifonds.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze 2 vlakken is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei.

Iedere partij met een projectvoorstel dat aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van het duurzame verdienvermogen, kan een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds. Het gaat om de directe effecten van de voorgenomen activiteiten in de subsidieaanvraag. Er wordt gekeken naar een eventueel vliegwieleffect voor de Nederlandse economie van de uitvoering en realisatie van dat voorstel.

Omdat het om projecten met een grote omvang gaat, heeft uw voorstel meer kans van slagen als u samenwerkt met meerdere partijen. Denkt u hierbij aan belangrijke elementen uit de groeistrategie  zoals publiek-private samenwerking  en het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De subsidieregeling is niet het enige instrument binnen het Nationaal Groeifonds. Meer informatie over de opzet van het fonds is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 kunt u uw aanvraag indienen. Het budget voor 2023 is vastgesteld op een totaal van € 2 miljard: € 1 miljard voor Kennisontwikkeling en € 1 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie).

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland. Dat vraagt om enorme investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking.