Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? En heeft deze elektrolyser een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt? Vraag dan subsidie aan met de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse, afgekort OWE.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 30 november 2023 tot en met 14 december 2023. Het totale budget voor deze regeling is € 245.6 miljoen. U krijgt alleen subsidie als u ook waterstof produceert met uw waterstofproductie-installatie.

Deze subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof. U gebruikt hierbij een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt.

U krijgt subsidie voor de investeringskosten van uw productie-installatie (investeringsdeel). En voor de productie van de waterstof met deze installatie gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar (exploitatiedeel).

U mag niet afhankelijk zijn van andere subsidies. U vraagt deze subsidie aan om uw project financieel haalbaar te maken. Hierbij mag u niet afhankelijk zijn van nog te ontvangen andere subsidies. U kunt de OWE-subsidie niet combineren met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, SDE, of de Energie-investeringsaftrek, EIA.