Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor subsidie in aanmerking.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren en belangrijkste wijzigingen

Op 31 oktober 2023 is de verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. Dit betekent dat u tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunt aanvragen. Er zijn een paar wijzigingen in de regeling. De belangrijkste zijn:

  • De sluitingsdatum om subsidie aan te vragen wordt 17 september (van 2024 tot en met 2027). Alleen in 2028 is de sluitingsdatum 18 september.
  • Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers, voor de leerlingen/studenten waarvoor u subsidie aanvraagt, is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV periodes bij de leerbedrijven.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.