Wilt u een pas aangeschaft of gebruikt bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm, ofwel uitstootarm, of emissieloos maken? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, Retrofit. Deze regeling vermindert de stikstofuitstoot in de bouw.

Het totale budget voor deze regeling is € 14 miljoen. In 2024 opent deze subsidieregeling opnieuw. Aanvragen kan vanaf 5 maart 2024.

Deze subsidie is voor:

  • In Nederland gevestigde bouwbedrijven met eigen materieel.
  • Eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen.
  • Bedrijven die bouwwerktuigen of bouwvaartuigen verhuren.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen subsidie ontvangen voor SSEB Retrofit en/of SSEB Aanschaf samen. Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000 met uitzondering van meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

U ontvangt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, bij:

  • een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig ombouwen met een SCR-katalysator;
  • een gebruikt bouwwerktuig ombouwen naar emissieloos.

Voor midden- en kleinbedrijf is dit 50% van netto investeringskosten. Het subsidiebedrag wordt verminderd met 11,25% milieu-investeringsaftrek berekend over de investeringskosten.

Bij hermotorisering ontvangt u maximaal 15% van de netto investeringskosten voor de ombouw, inclusief kosten voor de inbouw. Hierbij vervangt u de oude brandstofmotor voor een nieuwe, schonere brandstofmotor. Bij hermotorisering verminderen we geen milieu-investeringsaftrek op het subsidiebedrag.