Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets voor u is.

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen. Dit door oudere motoren te vervangen door stage-V motoren of door een SCR-katalysator aan te schaffen en te installeren op de bestaande motor.

Vanaf 4 juli 2024 tot en met 31 oktober kunnen aanvragen worden ingediend voor deze regeling.

Het totale budget in 2024 en 2025 is € 25,8 miljoen. Dit is de verdeling van het budget:

Jaar Budget
2024 € 12,9 miljoen
2025 € 12,9 miljoen

Voor aanvragen in 2024 en 2025 is de subsidie maximaal 20% van de totale investeringskosten (inclusief installatie) en maximaal € 400.000 per vaartuig.

De volgende typen motoren, zoals beschreven in de NRMM Verordening, komen in aanmerking voor subsidie:

  • IWP
  • IWA
  • NRE

Voor een katalysator komt het type SCR (selectieve katalytische reductie) in aanmerking. Een SCR-systeem zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden). Sinds 2023 komt ook een katalysator in combinatie met een roetfilter voor subsidie in aanmerking.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan? Dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.