Met de Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit geeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een impuls aan zowel de tankinfrastructuur voor waterstof als de afname ervan door vervoerders. Aanvragen van subsidie wordt mogelijk voor de realisatie van waterstoftankstations en voor de meerkosten van de aanschaf van waterstofvoertuigen. De focus ligt daarbij op zwaar logistiek vervoer.

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit, afgekort TSZEM, is het bevorderen van activiteiten gericht op investeringen in laad- en tankinfrastructuur en emissievrije voertuigen voor de overstap naar emissievrije voertuigen, teneinde de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Belangrijk daarbij is het doorbreken van de patstelling tussen de uitrol van voertuig- en tankinfra, met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen voor een landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations die voortkomen uit het Klimaatakkoord en de Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Door de combinatie van voertuig- en tankinfra wordt voor een basisafname van waterstof gezorgd.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 juli 2024. Het totale subsidiebudget voor 2024 is € 22 miljoen. De maximale subsidie per aanvraag is € 2 miljoen.