Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Kijk dan of u een subsidie voor energie-innovatie aan kunt vragen. Er is subsidie voor (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen.

Deze innovatiesubsidies zijn onderdeel van de Topsector Energie. Dit is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.

U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de onderwerpen:

 • Duurzame energieproductie.
 • Energiebesparing.
 • Flexibilisering van het energiesysteem, bijvoorbeeld waterstof.
 • CO2-vermindering in de industrie.
 • Circulaire economie.
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

De volgende subsidieregelingen zijn open voor aanvragen:

 • DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)
  • Subsidie voor ondernemers die investeren in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken. Bijvoorbeeld met waterstof. Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen.
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)
  • Subsidie voor ondernemers in de industrie die binnen hun onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.
 • TSE Industrie studies
  • Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Een project dat helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.
 • Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)
  • Subsidie voor ondernemingen en onderzoekers om de ontwikkeling van een energie-innovatie te versnellen of te demonstreren op locatie in samenwerking met buitenlandse partners.