Voor kleine mkb’s die willen investeren in het energiezuiniger en duurzamer maken van hun bedrijf is er de SVM-subsidie voor het verkennende ‘energieadvies- en begeleidingstraject’.

SVM staat voor ‘Subsidie Verduurzaming MKB’. Met deze subsidie kunnen kleinere mkb’s advies krijgen bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden en bedrijfsvoering. De doelgroep bestaat uit bedrijven met een relatief laag energieverbruik (jaarverbruik van niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit).

Het indienen van aanvragen is mogelijk van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023. Het subsidiebudget is € 14,4 miljoen.

De subsidie vergoedt een fors deel van de advies- en begeleidingskosten. Het gaat daarbij om:

  • Het opstellen van een energieadvies (of verduurzamingsadvies) over mogelijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie voor uw bedrijf. Bijv. door middel van isolatie, HR++ glas, LED-verlichting, zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp.
  • Verdere ondersteuning. Hierbij gaat het om begeleiding bij het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen uit het advies. Bijv. bij het opvragen/beoordelen van offertes, het aanvragen van eventuele andere subsidies of financieringsmogelijkheden, of bij het opstellen van opdrachten.