Gratis’ advies en begeleiding aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Door de hoge inflatie en hoge energiekosten komen niet alleen huishoudens maar ook bedrijven in de problemen. Het kabinet werkt aan allerlei maatregelen om de pijn te verzachten. Huishoudens krijgen bijvoorbeeld een energiecompensatie in november en december, maar kunnen profiteren van een prijsplafond voor energiekosten vanaf januari 2023. Het kabinet werkt ook aan een steunpakket die energie-intensieve mkb-bedrijven moet gaan helpen: Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

Bedrijven met maximaal 250 medewerkers worden als mkb aangemerkt. De maatregel gaat gelden als gas duurder wordt dan € 1,19 per m3 en elektriciteit € 0,35 per kWh. Een bedrijf wordt als energie-intensief gezien als de energiekosten 7% of meer van de omzet bedragen en een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 m3 gas óf 50.000 kWh elektriciteit. Bijvoorbeeld drukkers, wasserijen, metaal- en glastuinbouwbedrijven, (industriële) bakkers, steenbakkers, chemische bedrijven en fabrikanten van producten als kunststof en papier, schadeherstelbedrijven en slagers.

Zo als het er nu uitziet bedraagt de compensatie 50% van de stijging van de energiekosten tot een maximum van € 160.000 per bedrijf.

De regeling wordt nog uitgewerkt en moet ook nog worden goedgekeurd in Brussel vanwege de staatssteunregels. Waarschijnlijk wordt de TEK begin 2023 opengesteld. Er kan dan een aanvraag worden ingediend met terugwerkende kracht zodat vanaf 1 november de tegemoetkoming gaat gelden.

Het zijn zware tijden. Ook voor ons. Maar Nederlands Subsidie Instituut gaat u de komende weken ‘gratis’ over de TEK informeren. Ook begeleiden wij u ‘gratis’ bij het door u opstellen en indienen van de aanvraag. Download hier het formulier, vul de gegevens in en stuur het ingevulde formulier naar info@nlsi.nl.

‘Gratis’? Het enige dat wij aan u vragen, daar waar mogelijk, is dat u een donatie doet aan een lokaal goed doel. Bijvoorbeeld een bakker die broden geeft aan de voedselbank of een wasserij die gratis een was draait voor mensen in de bijstand. Zo helpen we elkaar door deze moeilijke tijden.