Bent u ondernemer en onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Vraag dan de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aan.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2024. Voor een haalbaarheids- of milieustudie is maximaal € 2.000.000 per project beschikbaar. Voor een vergelijkbare studie maximaal de volledige subsidie die u mag ontvangen aan de-minimissteun. Het totale budget voor deze regeling is € 20 miljoen.

U krijgt subsidie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject of milieu-investering in de industrie. Uw project helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten. U kunt subsidie aanvragen voor 3 typen studies:

 • Haalbaarheidsstudie
  U doet een haalbaarheidsstudie voor een pilotproject. Dit wordt ook wel een ‘pilotproject experimentele ontwikkeling’ genoemd. Hierin test u een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn. Dit wordt vergeleken met de internationale stand van onderzoek en techniek. In de studie onderzoekt u vooraf de haalbaarheid van uw project.
 • Milieustudie
  Bij een milieustudie stelt u de vraag welke investeringen u nodig heeft om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.
 • Vergelijkbare studie
  In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat een investering die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt, zoals:

  • studies naar ver ontwikkelde biobrandstoffen;
  • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS);
  • projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

U vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de 6 onderstaande programmalijnen.

 1. Sluiting van industriële ketens
 2. Een CO₂-vrij industrieel warmtesysteem
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 5. Overige CO₂-verlagende maatregelen
 6. Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)