Bent u ondernemer en wilt u een innovatie of al uitontwikkelde technologie voor het gebruik van waterelektrolyse, elektrochemie en transport testen of demonstreren? Wilt u weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft? Of wilt u de haalbaarheid van een nieuwe fabriek onderzoeken? Vraag dan de subsidie Topsector Energie, afgekort TSE, Industrie studies: Waterstof en groene chemie aan.

U kunt aanvragen indienen vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025. Voor een haalbaarheids- of milieustudie maximaal € 4 miljoen per project. Het totale budget is € 10 miljoen.

U wilt een innovatie of al uitontwikkelde technologie testen of demonstreren die helpt de CO2-uitstoot in industriële processen te verminderen tegen lage kosten. U wilt weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft.

U vraagt deze subsidie aan voor studies op de volgende onderwerpen:

 • Transport en opslag van waterstof(dragers)
  U kunt subsidie aanvragen voor industriële toepassingen voor grootschalige energieopslag. U kunt ook onderzoek doen naar het omzetten van waterstof(dragers) naar andere waterstofdragers of producten. Het kan ook gaan om de importketens van deze producten.
 • Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen
  U kunt subsidie aanvragen voor het industrieel toepassen van hernieuwbare (duurzame) waterstof in sectoren waar weinig alternatieven voor verduurzaming zijn.
 • Productie van waterstof
  U kunt subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare waterstof. Het gaat dan om waterstofproductie via elektrolyse op basis van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. U kunt ook subsidie aanvragen als uw innovatie eraan bijdraagt dat waterstofproductie-installaties snel in gebruik kunnen worden genomen.
 • Productie van (onderdelen van) elektrolysers
  U kunt subsidie aanvragen als u een studie doet naar fabrieken voor de productie van elektrolysers en onderdelen van elektrolysers. Deze elektrolysers moeten worden gebruikt voor de productie van hernieuwbare waterstof. Uw productieproces moet een milieuvoordeel hebben vergeleken met de standaard manier van het produceren van elektrolysers of onderdelen van elektrolysers.