Bent u ondernemer en onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Vraag dan de subsidie Topsector Energie, afgekort TSE, Industrie studies aan.

Voor een haalbaarheids- of milieustudie maximaal € 2 miljoen per project. U krijgt subsidie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject of milieu-investering in de industrie. Uw project helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten. U kunt subsidie aanvragen voor 3 typen studies:

 • Haalbaarheidsstudie
  U doet een haalbaarheidsstudie voor een pilotproject. Hierin test u een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn. We vergelijken die met de internationale stand van onderzoek en techniek. In de studie onderzoekt u vooraf de haalbaarheid van uw project.
 • Milieustudie
  Bij een milieustudie stelt u de vraag welke investeringen u nodig heeft om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.
 • Vergelijkbare studie
  In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat om een investering zoals:
 • studies naar ver ontwikkelde biobrandstoffen;
 • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2;
 • projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

U vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de 5 onderstaande programmalijnen.

 1. Sluiting van industriële ketens.
 2. Een CO₂-vrij industrieel warmtesysteem.
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage).
 5. Overige CO₂-verlagende maatregelen.