Ondernemers hebben dit jaar flink meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. In 2023 is hiervoor € 249 miljoen beschikbaar via de regeling Energie-investeringsaftrek, ofwel EIA.

Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. En geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame energie. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper.

De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen.

Daarnaast zijn er nieuwe investeringen in de Energielijst 2023 opgenomen. Bijvoorbeeld voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. Op deze manier wordt de energietransitie (overgang naar duurzaam opgewekte energie) verder ondersteund.

Al meer dan 25 jaar is de EIA een stevige financiële stimulans voor Nederlandse ondernemingen. Steeds meer ondernemers maken gebruik van de EIA. Energie-investeringen vanaf € 2.500 komen al in aanmerking, met een maximum van € 136 miljoen in 2023.

Het totaalbudget voor 2023 ondersteunt energiezuinige investeringen voor een bedrag van € 2,3 miljard.