Wilt u met uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen hoge investeringskosten aan? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie, ofwel VEKI, aan.

Het maximaal te verlenen subsidiebedrag is 15 miljoen. Totale subsidiebudget is € 138 miljoen.

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+.

U vraagt subsidie aan voor investeringen in de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie.
  • Recycling en hergebruik van afval.
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO2-verlagende maatregelen.