Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie, ofwel VEKI, aan.

U kunt de aanvragen indienen tot en met dinsdag 9 januari 2024. Het resterende budget is € 136.965.764.

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+.

U vraagt subsidie aan voor investeringen in de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie:
  • U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gaat verbruiken binnen uw onderneming.
 • Recycling en hergebruik van afval:
  • U verwerkt de afvalstoffen opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel.
 • Lokale infrastructuur:
  • Deze projecten zijn investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  • De investering moet leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming.